top of page

HYBNÁ SILA INFORMAČNÉHO VEKU

PREDSTAVUJEME APPLITOPIA OPERAČNÝ SYSTÉM

Budujeme Applitopia operačný systém, alebo v skratke AOS, ktorý umožňuje ľuďom bez technických zručností spravovať údaje a spolupracovať jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. 

 

AOS poskytuje užívateľom možnosť ľahko vytvárať, distribuovať a spúšťať sofistikované podnikové aplikácie, a to všetko bez potreby písania jedného riadku kódu. Namiesto toho sa AOS aplikácie vytvárajú pomocou gest užívateľov a pomocou výkonných sprievodcov. Keďže nie je potrebný žiadny kód, aplikácie sú bezpečné, škálovateľné a spoľahlivé.

PRODUCT

AOS predstavuje bezbariérové vyhľadávanie, browsovanie a analýzu dát uložených v databázach za pomoci nasledujúcich kľúčových technologických komponentov:

database2-uai-258x258 (1).png
browser2a-uai-258x258.png
link1-uai-258x258.png
engine2-uai-258x258.png
DATABASE WEB SERVER

Zverejňujte a zdieľajte dáta alebo informácie uložené v lokálnych databázach v obvyklých formátoch.

DATABÁZOVÝ WEB BROWSER

Vyhľadávajte, prezerajte a spracujte dáta zverejnené na databázových webových serveroch.

DATABÁZOVÉ HYPERLINKY

Prepojte dáta uverejnené na ktorejkoľvek Applitopii a zobrazte ich vždy správne, bez ohľadu na ich pôvodný jazyk alebo mernú jednotku.

KNOWLEDGE ENGINE

Odpovie Vám na zložité, ľudským hlasom položené otázky týkajúce sa dát v ktorejkoľvek hyperlinkovanej Applitopii.

ABOUT

OXI KNOWLEDGE ENGINE

Dnešné vyhľadávacie nástroje sa obmedzujú na jednoduché odpovede. OXI Knowledge Engine dokáže odpovedať na zložité otázky a pomáha užívateľom sa orientovať v nekonečne rastúcom webe plnom informácií.

New Video

New Video

Play Video